Blekinge museum

Rapportnummer

2017:15

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Hjortsberga 325 och 326.

Arkeologisk utredning och förundersökning inför anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun.


Thomas Linderoth 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →