Blekinge museum

Rapportnummer

2007:22

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Listerby 4:1.

Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning.


Karl-Axel Björkqvist, Ancela Backman 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →