Blekinge museum

Rapportnummer

2007:18

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kv Hector 8 och Kv Havfrun 12.

Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.


Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (396 KB) →
Tillbaka till rapporter →