Blekinge museum

Rapportnummer

2007:11

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Yxnarum 21:1.

Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.


Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (816 KB) →
Tillbaka till rapporter →