Blekinge museum

Rapportnummer

2005:25

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Yxnarum 19:1.

Listerby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.


Mikael Henriksson 2005
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (461 KB) →
Tillbaka till rapporter →