Blekinge museum

Rapportnummer

2007:15

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 116

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Västra Vång. Särskild utredning

Mikael Henriksson 2007
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (261 KB) →
Tillbaka till rapporter →