Blekinge museum

Rapportnummer

2017:23

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Skadeinventering och undersökning av Hjortahammar gravfält.

RAÄ 11 och 12, Förkärla socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson med bidrag av Giacomo Landeschi 2017
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →