Blekinge museum

Rapportnummer

2018:2

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2017.

Mats Anglert 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (9 MB) →
Tillbaka till rapporter →