Blekinge museum

Rapportnummer

2006:8

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2
Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckning

Johannishus 1:2

Socken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

RAÄ-nummer

RAÄ Hjortsberga 121

Projektansvarig

Mikael Henriksson


Johannishus 1:2 Särskild utredning och särskild arkeologisk undersökning.

Mikael Henriksson 2006
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →