Blekinge museum

Rapportnummer

2018:4

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
S:t Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1

Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1


Thomas Persson 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (14 MB) →
Tillbaka till rapporter →