Blekinge museum

Rapportnummer

2018:5

Projekttyper

Arkeologisk forskningsundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sjöborg

Arkeologisk forskningsgrävning 2017


Mikael Henriksson 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →