Blekinge museum

Rapportnummer

2018:19

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2.

Stefan Flöög 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →