Blekinge museum

Rapportnummer

2018:9

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kulturlager, gravar och komplexa boplatslämningar i Siretorps samhälle.

Arkeologiska undersökningar 2015-2018.


Carl Persson med bidrag av Bo Knarrström, Torbjörn Brorsson och Helene Wilhelmson 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (14 MB) →
Tillbaka till rapporter →