Blekinge museum

Rapportnummer

2018:27

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Ljungaviken etapp 2, Yta B. Arkeologisk förundersökning

RAÄ Sölvesborg 74 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län


Carl Persson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Karina Hammarstrand Dehman 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →