Blekinge museum

Rapportnummer

2019:4

Projekttyper

Arkeologisk utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby.

Carl Persson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →