Blekinge museum

Rapportnummer

2019:5

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk förundersökning 2018.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (21 MB) →
Tillbaka till rapporter →