Blekinge museum

Rapportnummer

2019:8

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004 Bräkne-Hoby socken.

Carl Persson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →