Blekinge museum

Rapportnummer

2015:12

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Längs Västergatan - inblickar i Kristianopels 1600-tal

Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 2014.


Johan Åstrand, Cecilia Ring, Torbjörn Brorsson, Ola Magnell 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (31 MB) →
Tillbaka till rapporter →