Blekinge museum

Rapportnummer

2019:12

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1

Arkeologisk förundersökning 2018.


Stefan Flöög 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →