Blekinge museum

Rapportnummer

2019:23

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

Projektansvarig
Västra Vång 15:12. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Hjortsberga 189 vid grävning för VA 2019.

Mikael Henriksson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →