Blekinge museum

Rapportnummer

2019:22

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hammarby 17:1 m.fl

Arkeologisk efterundersökning 2019. RAÄ 64:1, 65:1, 12:1, 233 och 234 Jämjö socken, Karlskrona kommun


Mikael Henriksson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →