Blekinge museum

Rapportnummer

2019:28

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Lösen 1:1 - Lyckå slottsruin.

Arkeologisk kontroll 2019


Mikael Henriksson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →