Blekinge museum

Rapportnummer

2019:27

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sibbaboda VA. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mikael Henriksson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →