Blekinge museum

Rapportnummer

2015:22

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Vång

Projektansvarig
Östra Vång. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2012.

Titti Fendin 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (14 MB) →
Tillbaka till rapporter →