Blekinge museum

Rapportnummer

2015:9

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Stiby 28:1 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (9 MB) →
Tillbaka till rapporter →