Blekinge museum

Rapportnummer

2016:1

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Vekerum 22:1. Särskild utredning 2014-2015

Arwo Pajusi 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →