Blekinge museum

Rapportnummer

2016:10

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Augerum 98:1, Afvelsgärde 1:1. Arkeologisk undersökning av stensättning 1975

Thomas Persson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →