Blekinge museum

Rapportnummer

2015:18

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151

Andreas Emilsson 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →