Blekinge museum

Rapportnummer

2015:17

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sissebäck 1:3 m.fl. (Kämpaslätten). Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →