Blekinge museum

Rapportnummer

2015:15

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Sölve 23:3 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →