Blekinge museum

Rapportnummer

2015:11

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

Siretorp

Projektansvarig
Siretorp 3:2 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →