Blekinge museum

Rapportnummer

2015:10

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Säby 4:14 m.fl. Trummenäs. Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi 2015
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →