Blekinge museum

Rapportnummer

2016:13

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kalleberga 30:1. Arkeologisk undersökning av fyndplats för eventuellt fornfynd.

Mikael Henriksson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →