Blekinge museum

Rapportnummer

2020:3

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Under magasinsbyggnaden. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mats Anglert med bidrag av Mikael Henriksson 2020
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →