Blekinge museum

Rapportnummer

2020:1

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Ekebacksgärdet RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013.

Mikael Henriksson 2020
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →