Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2178 ...

Rapport 2022:36 Hämta rapport (PDF 18 MB)

Framsida
Hulta Gärestad Arkeologisk utredning steg 1
Arkeologisk utredning, Arkeologisk utredning etapp 1
Eva Eliasson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:26 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
2022-26 Marinarkeologisk besiktning och dokumentation av fartygslämningen L1978-7968, belägen i Ryamadsviken, Sturkö

Mikael Björk, Staffan von Arbin med bidrag av Jens Lindström

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:22 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Fossil åker och boplats vid Yxnarum. L1979:3473, Yxnarum 7:9 och 21:1
Arkeologisk förundersökning, 2022

Tove Wahlberg Traneskog

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:17 Hämta rapport (PDF 11 MB)

Framsida
De Blekingska kulthusen.
En sammanställning av "kulthus av stengrundstyp" från Blekinges bronsålder.

Johannes Virdarsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:15 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Västra Vång. Fyndgenomgång osteologiskt material 2004-2021.

Hanna Sjöberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:13 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Gribshunden. Marinarkeologisk dokumentation av skeppsvrak vid Stora Ekön L1978:2168/ RAÄ Ronneby 728.
Marinarkeologisk dokumentation, 2022.

Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2022:11 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Gribshunden. Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.
Marinarkeologisk undersökning, 2021.

Brendan Foley

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:45 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Jämsunda-Tving. Arkeologisk utredning 2020-2021 inför nedläggning av VA och fiber.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:41 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk forskningsgrävning 2020.
RAÄ 3:1 och 12:1, Elleholms socken, Karlshamns kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson och Jimmy Juhlin Alftberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:39 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning inom Siretorp 9:11.
L1979:3080 (Mjällby 61:1) Mjällby socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:37 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Sandviken väg (Tistelvägen). Arkeologisk förundersökning av kulturlager från stenåldern inom L1979:3496 och L1979:3914.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:33 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Marinarkeologisk efterundersökning av förmodad bryggkonstruktion vid Vämö
Marinarkeologisk efterundersökning

Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:32 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marinarkeologisk forskningsundersökning av fartygslämning L1978:8207/Elleholm 116
Marinarkeologisk forskningsundersökning, 2021

Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:31 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Kastalen ”Hagbards källare”, RAÄ 67 samt intilliggande husgrund, RAÄ 668
Arkeologisk forskningsundersökning

Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Västra och Östra Vång 2020. Arkeologisk forskningsgrävning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:11 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L1979:3086
RAÄ 53 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:10 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kristianopel 10:51. Arkeologisk undersökning 2020.
L1979:3550 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:8 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Belysning vid Sölvesborgs slott.
Schaktningsövervakning i samband med ledningsgrävningar 2020.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:5 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Förkärla 196. Arkeologisk undersökning av stensättning 2019.

Mikael Henriksson och Andreas Svensson med bidrag av Paola Derudas.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.
Kompletterande undersökning 2020

Brendan Foley

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Arkeologisk prospektering i Blekinge
Kunskapssammanställning 2020.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:2 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
RAÄ Sölvesborg 74. Arkeologiska undersökningar av järn- och bronsålderslämningar i Ljungaviken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 32 och 189. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning 2020. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:30 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Boplatslämningar på Siretorp 9:84. Arkeologisk förundersökning.
L1979:3080 (Mjällby 61:1) Mjällby socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:29 Hämta rapport (PDF 19 MB)

Framsida
Arkeologiska förundersökningar av stenåldersboplatser i Sandviken 2016-2019.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:20 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 8:136. Arkeologisk utredning inför anläggande av parkeringsplats 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Droppemåla 1:87. Arkeologisk utredning 2019-2020. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:14 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Store Backe/Snarket. Arkeologisk efterundersökning 2020.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Västernäs, Senoren.
Arkeologisk efterundersökning. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:9 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm.
Arkeologisk forskningsgrävning 2019. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms socken, Karlshamns kommun

Mikael Henriksson med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:3 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Under magasinsbyggnaden. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mats Anglert med bidrag av Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Ekebacksgärdet RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:29 Hämta rapport (PDF 125 MB)

Framsida
Väg E22 Lösen - Jämjö.
Arkeologisk förundersökning 2019.

Carl Persson, Mats Anglert, Tyra Ericson, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:28 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
RAÄ Lösen 1:1 - Lyckå slottsruin.
Arkeologisk kontroll 2019

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:27 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Sibbaboda VA. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:25 Hämta rapport (PDF 59 MB)

Framsida
Väg E22 Ronneby Östra - Nättraby.
Arkeologisk utredning steg 1, 2019.

Mats Anglert, Tyra Ericson, Alf Ericsson, Mikael Henriksson, Per Lagerås och Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:23 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Västra Vång 15:12. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Hjortsberga 189 vid grävning för VA 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:22 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hammarby 17:1 m.fl
Arkeologisk efterundersökning 2019. RAÄ 64:1, 65:1, 12:1, 233 och 234 Jämjö socken, Karlskrona kommun

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Carl Gustafs kyrka - markarbeten för askgravlund.
Antikvarisk besiktning 2019.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:12 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1
Arkeologisk förundersökning 2018.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004 Bräkne-Hoby socken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:7 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 1:3. Arkeologisk utredning 2019. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:6 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2018.
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Tyra Ericson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:5 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk förundersökning 2018.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby.
Arkeologisk utredning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:27 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Ljungaviken etapp 2, Yta B. Arkeologisk förundersökning
RAÄ Sölvesborg 74 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län

Carl Persson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Karina Hammarstrand Dehman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:19 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:16 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Föremålssamling Vämö.
Sammanställning och registrering av fyndsamling. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Holje 160:57, Gamla torget.
Arkeologisk utredning 2018. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Arkeologisk utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område