Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2178 ...

Rapport 2010:12 Hämta rapport (PDF 963 KB)

Framsida
VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:11 Hämta rapport (PDF 759 KB)

Framsida
Torhamn 9:2. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:10 Hämta rapport (PDF 368 KB)

Framsida
Sölvesborg 4:5. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:9 Hämta rapport (PDF 775 KB)

Framsida
Kulturhistorisk analys och åtgärdsbeskrivning rörande den marina kulturmiljön vid Hanöbanken, Blekinge län.

Lars Einarsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. RAÄ 68, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:4 Hämta rapport (PDF 25 MB)

Framsida
Bubbetorp. Fossil åker RAÄ 42 och 44 Rödeby socken, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning

Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:5. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:2 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lörby 45:1 m.fl. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Jan-Åke Andrén

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:49 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Väg E22 sträckan väg 529 till Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Arkeologisk utredning etapp 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Martin Hansson med bidrag från Kenneth Alexandersson, Björn Gedda, Mikael Henriksson, Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:42 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Verstorp 2:20
Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:41 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Torhamn 9:2 m. fl.
Torhamns socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:40 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Avaskär, RAÄ 223. Sjövik 1:1, Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:39 Hämta rapport (PDF 318 KB)

Framsida
Fjärrvärme till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:38 Hämta rapport (PDF 567 KB)

Framsida
Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:37 Hämta rapport (PDF 417 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Rådhusgatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:36 Hämta rapport (PDF 566 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Kyrkogatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:35 Hämta rapport (PDF 431 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Klostergatan och kv Pollux. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:34 Hämta rapport (PDF 420 KB)

Framsida
Lindholmen/Söderstjärna. Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:33 Hämta rapport (PDF 736 KB)

Framsida
Arsenalen. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:32 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Kulturlandskapsutredning

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:31 Hämta rapport (PDF 797 KB)

Framsida
Anläggande av skyddsvall inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:30 Hämta rapport (PDF 555 KB)

Framsida
Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:29 Hämta rapport (PDF 753 KB)

Framsida
Lörby 7:4 och 7:32. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:28 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kv Kölen (Hästö marina) m.fl. Kulturmiljöutredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:27 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan etapp 3. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:26 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Torstäva
Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:25 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Hasslö 7:135. Hasslö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:23 Hämta rapport (PDF 875 KB)

Framsida
RAÄ Mjällby 74:1
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:19 Hämta rapport (PDF 500 KB)

Framsida
Attanäs 4:6. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:18 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Listerby 1:5 och 1:8. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:17 Hämta rapport (PDF 670 KB)

Framsida
Berntorp 1:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:16 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Väg 657 Backaryd - Hjorthålan.
Backaryds socken, Ronneby kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:15 Hämta rapport (PDF 940 KB)

Framsida
Asarum 3:2 resp 4:2. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:14 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Schaktning i korsningen Västra Torggatan/Karlskronagatan, Ronneby stad. RAÄ 214 Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge län.
Särskild arkeologisk undersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:11 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Möllelycke 1:5. RAÄ Kyrkhult 528. Kyrkhults socken, Olofströms kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Mjällby 2:21. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:8 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
RAÄ Mjällby 74:1. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:1 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Anglemåla 1:2. Edestad socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:37 Hämta rapport (PDF 383 KB)

Framsida
Lösen 7:2. Lösen socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:36 Hämta rapport (PDF 1024 KB)

Framsida
Nättraby - Måstad 1:1 m.fl. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:35 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Vindkraftspark Brunsmo. N och S Flymen.
Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:34 Hämta rapport (PDF 813 KB)

Framsida
Vindkraftsprojekt Tokaryd.
Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:33 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hakarp 2:1 m.fl. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:27 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Västra Rödeby 3:1 Bubbetorp. Rödeby socken, Karlskrona kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:26 Hämta rapport (PDF 366 KB)

Framsida
Valje 3:3. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:24 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Västra Vång Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:23 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Medeltida stadslager. Kv Måns 7 och 8 Ronneby. RAÄ 214, Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild arkeologisk undersökning

Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:19 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Kulturmiljöutredning för del av Karlshamn 5:1.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:17 Hämta rapport (PDF 353 KB)

Framsida
Yxnarum 7:9. Listerby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:12 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Listerby 130. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område