Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2178 ...

Rapport 2008:11 Hämta rapport (PDF 20 MB)

Framsida
Slättanäs RAÄ 175. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Åsa Jönsson, Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:9 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Mörrum RAÄ 17. Mörrums sn, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:8 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan och kv Måns. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:6 Hämta rapport (PDF 708 KB)

Framsida
RAÄ 77 Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:5 Hämta rapport (PDF 416 KB)

Framsida
Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:4 Hämta rapport (PDF 629 KB)

Framsida
Trummenäs udde. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:3 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Besiktning av planerad dragning av vattenledning mellan Lyckeby och Johannishusåsen.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:2 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Sölve 3:10 m fl. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Tony Björk Linda Pettersson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vattenledning Jämjö-Ramdala
Särskild arkeologisk undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson, Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:28 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Mjällby 2:37 och 10:112. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Linda Pettersson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:27 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Eriksberg
Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:26 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Matvik - Vettekulla.
Hällaryds socken, Karlshamns kommun. Översiktlig kulturhistorisk utredning.

Agneta Ericsson, Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:25 Hämta rapport (PDF 328 KB)

Framsida
Drottninggatan etapp 2. Karlskrona socken, Karlskrona kommun
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:24 Hämta rapport (PDF 401 KB)

Framsida
Jämjö 6:1. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:23 Hämta rapport (PDF 377 KB)

Framsida
Frostentorp 4:3 och asarum 40:1. Asarum socken, Karlshamns kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:22 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Listerby 4:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning.

Karl-Axel Björkqvist, Ancela Backman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:20 Hämta rapport (PDF 357 KB)

Framsida
Vattenledning Jämjö-Ramdala. Jämjö och Ramdala socknar, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:19 Hämta rapport (PDF 496 KB)

Framsida
Nättraby kyrkogård. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:18 Hämta rapport (PDF 396 KB)

Framsida
Kv Hector 8 och Kv Havfrun 12.
Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:17 Hämta rapport (PDF 405 KB)

Framsida
Vattenborgen Kv Sjöstjärna 3 och 4. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:16 Hämta rapport (PDF 503 KB)

Framsida
Sölvesborgs fjärrvärme. I anslutning till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:15 Hämta rapport (PDF 261 KB)

Framsida
Västra Vång. Särskild utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:14 Hämta rapport (PDF 436 KB)

Framsida
Asarum 3:2. Asarum socken, Kalrkshamns kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:12 Hämta rapport (PDF 861 KB)

Framsida
Listerby 16:54 och Yxnarum 19:12. Fältarbetsfas II.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:11 Hämta rapport (PDF 816 KB)

Framsida
Yxnarum 21:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Strömma 1:7 samt Asarum 13:37 resp. 13:67. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:9 Hämta rapport (PDF 516 KB)

Framsida
Påtorp 2:1. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:8 Hämta rapport (PDF 281 KB)

Framsida
Olofströms simhall. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Jämshögs kyrkogårdsmur. Jämshög socken, Olofströms kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:5 Hämta rapport (PDF 663 KB)

Framsida
Sölvesborgs slottspark. Sölvesborgs socken, Slölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:4 Hämta rapport (PDF 531 KB)

Framsida
Mörby 5:10. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:3 Hämta rapport (PDF 256 KB)

Framsida
Hörby 12:1. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:2 Hämta rapport (PDF 898 KB)

Framsida
Ronneby 25:19. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:1 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Projekt Inlängan III. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:17 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Björkenäs 1:12. Mörrums socken, Karlshamns kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:16 Hämta rapport (PDF 498 KB)

Framsida
Kv Afrika. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:14 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Påtorp - Fornanäs. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Kulturmiljöutredning
Arkeologisk utredning etapp 1
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:13 Hämta rapport (PDF 734 KB)

Framsida
Drottninggatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:12 Hämta rapport (PDF 744 KB)

Framsida
Kv Nils. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:11 Hämta rapport (PDF 671 KB)

Framsida
Spjälkö 2:5. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:10 Hämta rapport (PDF 801 KB)

Framsida
Agdatorp 2:2.Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:9 Hämta rapport (PDF 321 KB)

Framsida
Kv Per. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Johannishus 1:2 Särskild utredning och särskild arkeologisk undersökning.
Arkeologisk utredning etapp 2, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 121
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:7 Hämta rapport (PDF 703 KB)

Framsida
Påtorp 2:1. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:6 Hämta rapport (PDF 434 KB)

Framsida
Kv Sparre. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:4 Hämta rapport (PDF 596 KB)

Framsida
Räddningstjänstens f.d. övningsplats. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:2 Hämta rapport (PDF 456 KB)

Framsida
Trummenäs. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2006:1 Hämta rapport (PDF 652 KB)

Framsida
Frostentorp 5:5. Asarum socken, Karlshamns kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:25 Hämta rapport (PDF 461 KB)

Framsida
Yxnarum 19:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:24 Hämta rapport (PDF 661 KB)

Framsida
Kv. Anden 1. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område