Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2178 ...

Rapport 2005:23 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Kv. Hector. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:22 Hämta rapport (PDF 306 KB)

Framsida
Slutredovisning Kristianopel 10:37.
Kristianopels socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:21 Hämta rapport (PDF 686 KB)

Framsida
Stg 865 - Slottslängorna.
Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild arkeologisk undersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:20 Hämta rapport (PDF 871 KB)

Framsida
Listerby 16:54 och Yxnarum 19:12.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:19 Hämta rapport (PDF 532 KB)

Framsida
Siretorp 9:9. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:18 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Lampan 2 och 3. Karlskrona och Augerum socknar.
Kulturlandskapsutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:17 Hämta rapport (PDF 971 KB)

Framsida
Karlshamn 5:1. Karlshamns socken, Karlshamns kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:16 Hämta rapport (PDF 1022 KB)

Framsida
Vrängö 1:26.
Nättraby socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:15 Hämta rapport (PDF 582 KB)

Framsida
Hälleviksäng 1:14.
Kristianopels socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:14 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Projekt Inlängan II
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:13 Hämta rapport (PDF 862 KB)

Framsida
Torkö 1:1 och 1:3.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:12 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Yxnarum 19:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:11 Hämta rapport (PDF 491 KB)

Framsida
Cirkulationsplats E22-Väg 121. Mörrum socken, Karlshamns kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:10 Hämta rapport (PDF 327 KB)

Framsida
Kristianopel 10:26. Kristianopels socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:9 Hämta rapport (PDF 901 KB)

Framsida
Kämpaslätten. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:8 Hämta rapport (PDF 687 KB)

Framsida
Siretorp 9:77.
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7:1.
Asarums socken, Karlshamns kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:6 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Arkeologi och fjärrvärme. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild arkeologisk undersökning.
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:5 Hämta rapport (PDF 744 KB)

Framsida
P-plats Hjortsberga kyrka. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:4 Hämta rapport (PDF 785 KB)

Framsida
Matjordstäkt Kråkerum 3:19. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:3 Hämta rapport (PDF 707 KB)

Framsida
VA-ledning Bökevik. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:2 Hämta rapport (PDF 521 KB)

Framsida
Cirkulationsplats Vambåsa. Förkärla socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2005:1 Hämta rapport (PDF 814 KB)

Framsida
Asarum 40:1 m.fl. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:15 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Öster om Sölvesborgsviken. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:12 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Verkö 3:1 m.fl Lösen socken, Karlskrona kommun
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:11 Hämta rapport (PDF 502 KB)

Framsida
Karlskrona 3:3. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:8 Hämta rapport (PDF 525 KB)

Framsida
Jämshög 8:42. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:7 Hämta rapport (PDF 778 KB)

Framsida
Siretorpsområdet. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun
Arkeologisk översiktsstudie

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:6 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Siretorp 4:16. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:5 Hämta rapport (PDF 465 KB)

Framsida
Istaby 9:7. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:4 Hämta rapport (PDF 654 KB)

Framsida
Sölvesborg 5:46. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild arkeologisk utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:2 Hämta rapport (PDF 279 KB)

Framsida
Bredavik 21:27 och Sturkö-Bredavik 21:45. Sturkö socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 1
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2004:1 Hämta rapport (PDF 908 KB)

Framsida
Ysane 3:2.
Ysane socken, Sölvesborgs kommun. Särskild arkeologisk utredning steg 2.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 1995: Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Marina spärranläggningar i östra Blekinge
Nya undersökningar 1995 och sammanställning av arkeologiskt arbete 1966-1974

Fredrik Svanberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport :

Framsida
Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område